AICA Oorkonde 2012 toegekend aan YVI Magazine

AICA Nederland heeft de AICA Oorkonde 2012 toegekend aan YVI Magazine, een uitgave in eigen beheer van ontwerper en fotograaf Welmer Keesmaat (1980).

YVI Magazine startte in 2007 als eindexamenproject Grafisch Ontwerpen van Welmer Keesmaat aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Na het eerste nummer met 112 pagina’s zijn er vijf nummers op hetzelfde stramien gevolgd met thema’s als Borders, Consumption, Modern Explorers, Science and Technology, Religion and Rituals en Portrait. Zowel de inhoud als de vormgeving wordt volledig door Keesmaat bepaald. Uit het juryrapport: ‘Keesmaat draagt dit project in zijn eentje en doet dat met een doorzettingsvermogen, kwaliteitsbesef en natuurlijkheid die men in Nederland zelden ziet. De lichtheid en frisheid die hem als jonge redacteur/ondernemer aankleeft, is een kwaliteit die hij ook aan het blad weet mee te geven. De geschiedenis zal het moeten uitwijzen, maar het lijkt vooralsnog niet al te gewaagd te veronderstellen dat YVI Magazine mettertijd in het rijtje van Nederlands beste vaktijdschriften op het gebied van visuele cultuur zal worden opgenomen.’

Welmer Keesmaat zegt in een reactie: ‘Het betekent voor mij een bijzondere erkenning, met name omdat het uit de hoek van kunstcritici komt. Ik maak YVI Magazine alleen, daarom ben ik blij dat het op deze manier wordt opgemerkt.’

Voor meer informatie: www.yvimag.com

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of (zoals dit jaar) een publicatie. De huidige toekenning betreft publicaties in de jaren 2009, 2010 en 2011.

De jury bestond uit de AICA leden Lily van Ginneken, Alexander Mayhew en Alied Ottevanger. De stemming werd gehouden onder de 150 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, docenten aan kunstacademies en universiteiten en tentoonstellingscuratoren.

De twee andere genomineerde publicaties waren Cornerstones (Witte de With Publishers) en de website Stichting Egress Foundation van Seth Siegelaub.

 

 

 

In 2011 werd de AICA Oorkonde toegekend aan de tentoonstelling ‘De brieven van Van Gogh, de kunstenaar aan het woord’. De uitreiking van de AICA Oorkonde 2012 zal dit najaar plaatsvinden.

AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici 2013 Inzendtermijn verlengd tot 8 maart

Om het schrijven door opkomende critici te ondersteunen en te bevorderen looft AICA International voor de derde keer de AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici uit.

Jonge Europese critici, die niet ouder zijn dan 35, worden uitgenodigd een recensie of een kort kritisch essay in te leveren over dOCUMENTA 13, dat plaatsvond in Kassel van 9 juni t/m 16 september 2012.

Zowel ongepubliceerde als gepubliceerde teksten, die in gedrukte of digitale vorm zijn verschenen, zijn welkom (wel graag de datum en naam van de publicatie vermelden). De teksten moeten in het Engels, Frans, Spaans of Duits zijn geschreven. In het laatste geval dient de auteur een samenvatting in een van de eerste drie genoemde talen bij te sluiten, aangezien deze de officiele talen van AICA zijn. De tekst mag niet langer dan 1500 woorden zijn en dient in Word te worden aangeleverd.

De deadline voor inzending is verlengd tot 8 maart 2013.

De prijs bestaat uit een reis (inclusief reis- en verblijfkosten) naar Kosice en Bratislava (Slowakije) om van 23 t/m 28 september 2013 deel te nemen aan het 46e AICA Congres. Gedurende dit symposium, getiteld “White Places, Black Holes” en georganiseerd door AICA Slowakije en AICA International, zal de winnaar een korte paper presenteren dat in zal gaan op het verschijnen van onbekende en tot nu toe minder belangrijke regio’s binnen de mondiale kunstgeschiedenis.

Geinteresseerde schrijvers kunnen hun teksten sturen aan: aica.office@gmail.com

De AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici wordt georganiseerd door de AICA Fellowship Fund Commissie. De eerste editie werd gewonnen door Franck-Hermann Ekra uit Ivoorkust, de tweede door Alessandra Simoes Paiva uit Brazilie.

Voor meer informatie over AICA International: www.aica-int.org