De schade die de subsidiestop voor kunsttijdschriften aan de kunstkritiek toebrengt wordt zichtbaar.

Wesley Meuris, Museum Kiosk for Camera Services, 2008.

De schade die de subsidiestop voor kunsttijdschriften aan de kunstkritiek toebrengt wordt zichtbaar. Mr Motley is vanaf heden alleen nog maar een site. Het laatste nummer gewijd aan SEX ligt nu in de winkel. Items is tot nader order gestopt, en bezig de organisatie te ontmantelen. Het kantoor wordt ontruimd, het archief opgeheven. Of er een vervolg in andere vorm komt, is zeer ongewis. OPEN is al ontmanteld en werkt aan een toekomst in afgeslankte digitale vorm, in samenwerking met STROOM. Geen van de bij die bladen (of moet ik zeggen websites) werkende redacteuren mag nog hopen op een inkomen. De subsidiestop voor kunst- en cultuurtijdschriften is zonder genade.

Lees het stuk De M van Mohikaan van Domeniek Ruyters op de website van Metropolis M

 

Inzendtermijn AICA Prijs voor Jonge Kunstcritici verlengd tot 8 maart

Om het schrijven door opkomende critici te ondersteunen en te bevorderen looft AICA International voor de derde keer de AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici uit.

Jonge Europese critici, die niet ouder zijn dan 35, worden uitgenodigd een recensie of een kort kritisch essay in te leveren over dOCUMENTA 13, dat plaatsvond in Kassel van 9 juni t/m 16 september 2012.

Zowel ongepubliceerde als gepubliceerde teksten, die in gedrukte of digitale vorm zijn verschenen, zijn welkom (wel graag de datum en naam van de publicatie vermelden). De teksten moeten in het Engels, Frans, Spaans of Duits zijn geschreven. In het laatste geval dient de auteur een samenvatting in een van de eerste drie genoemde talen bij te sluiten, aangezien deze de officiele talen van AICA zijn. De tekst mag niet langer dan 1500 woorden zijn en dient in Word te worden aangeleverd.

De deadline voor inzending is verlengd tot 8 maart 2013.

De prijs bestaat uit een reis (inclusief reis- en verblijfkosten) naar Kosice en Bratislava (Slowakije) om van 23 t/m 28 september 2013 deel te nemen aan het 46e AICA Congres. Gedurende dit symposium, getiteld "White Places, Black Holes" en georganiseerd door AICA Slowakije en AICA International, zal de winnaar een korte paper presenteren dat in zal gaan op het verschijnen van onbekende en tot nu toe minder belangrijke regio's binnen de mondiale kunstgeschiedenis.

Geinteresseerde schrijvers kunnen hun teksten sturen aan: aica.office@gmail.com

De AICA Aanmoedigingsprijs voor Jonge Kunstcritici wordt georganiseerd door de AICA Fellowship Fund Commissie. De eerste editie werd gewonnen door Franck-Hermann Ekra uit Ivoorkust, de tweede door Alessandra Simoes Paiva uit Brazilie.

Voor meer informatie over AICA International: aica-int.org

 

Kunstkritiek moet geen alchemistenpot zijn

Voor het november/december nummer van het tijdschrift Tubelight schreef AICA Nederland-voorzitter Robert-Jan Muller een betoog over zijn verbazing dat vele kunstauteurs de talige kant van kunst lijken te prefereren boven de visuele werkelijkheid; teksten lijken niet te gaan over wat je ziet, maar willen slechts een zelfde taal spreken.

Klik hier om het betoog in zijn geheel te lezen.

Ondersteun het Fellowship Fund

Het Fellowship Fund is een fonds van AICA International met het doel financiele steun te verlenen aan talentvolle jonge critici die het lidmaatschap niet zelf kunnen betalen.

Het Fellowship Fund is enkele jaren geleden opgericht op initiatief van Tineke Reijnders, voormalig voorzitter van AICA Nederland. Het is gebaseerd op het principe van onderlinge ondersteuning en solidariteit. Met uw bijdrage wordt jonge getalenteerde kunstcritici in gebieden met een lage economische standaard de mogelijkheid geboden voor een periode van een tot drie jaar kosteloos lid te worden van AICA.

Voor een wereldwijde organisatie, waarbij critici en curatoren uit meer dan zeventig landen zijn aangesloten, zou het jammer zijn als deze categorie critici uitgesloten zou worden louter om financiele redenen.

U kunt het Fellowship Fund steunen door 30 Euro (meer is natuurlijk ook welkom) te storten op rekeningnummer 2252718 ten name van AICA NEDERLAND, onder vermelding van 'Fellowship Fund'. Dat bedrag wordt door ons overgemaakt naar het Fellowship Fund in Parijs.

Meer over het AICA Fellowship Fund kunt u lezen op de website van AICA Internationaal.

AICA Oorkonde uitgereikt aan YVI Magazine

Van links naar rechts Robert-Jan Muller (voorzitter AICA Nederland), Lily van Ginneken (jurylid), Welmer Keesmaat (laureaat), Alied Ottevanger (jurylid) en Alexander Mayhew (jurylid). Foto: Johan Nieuwenhuize.

Dinsdagavond 27 november reikte Robert-Jan Muller, voorzitter van AICA Nederland in &FOAM te Amsterdam de AICA Oorkonde 2012 uit aan Welmer Keesmaat voor het fototijdschrift YVI Magazine. Welmaat is oprichter, redacteur en vormgever van het tijdschrift.

De jury stelde: 'Het lijkt vooralsnog niet al te gewaagd te veronderstellen dat YVI Magazine mettertijd in het rijtje van Nederlands beste vaktijdschriften op het gebied van visuele cultuur zal worden opgenomen.'

Welmer Keesmaat zegt in een reactie: 'Het betekent voor mij een bijzondere erkenning, met name omdat het uit de hoek van kunstcritici komt. Ik maak YVI Magazine alleen, daarom ben ik blij dat het op deze manier wordt opgemerkt.'

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of (zoals dit jaar) een publicatie. De jury bestond uit de AICA leden Alied Ottevanger, Lily van Ginneken en Alexander Mayhew. De stemming werd gehouden onder de 150 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, docenten aan kunstacademies en universiteiten en tentoonstellingscuratoren.

Links Welmer Keesmaat, rechts Hester Keijser. Foto: Johan Nieuwenhuize.

De laudatio werd uitgesproken door Hester Keijser, publicist en gespecialiseerd op het gebied van fotografie. Zij is creative director van East Wing, een internationaal platform voor fotografie in Doha. Sinds 2006 publiceert en redigeert zij de fotoblog Mrs. Deane. Samen met Joerg Colberg beheert zij The Independent Photo Book blog.

Hieronder volgt de volledige tekst van haar laudatio.

Een beeldverslag van de avond treft u op het blog van Trendbeheer.

Read more

DE KUNSTENAAR, DE FILOSOOF, DE BEMIDDELAAR EN DE POLITICUS

 

Op zaterdag 8 december staan een viertal 'hoofdrolspelers' in de huidige Nederlandstalige discussie over de maatschappelijke positie van kunst centraal in een symposium genaamd De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus.

Maciej Ratajski, If This Isn’t Art (2010), www.maciejratajski.com

In dit symposium, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Esthetica (NGE) en het Van Abbemuseum, komt niet alleen de huidige status van kunst in onze samenleving aan bod, maar ook wie deze verwoordt en hoe. Wat voor verantwoordelijkheid heb je als kunstenaar, kunsttheoreticus en bemiddelaar in het politiek-maatschappelijk debat, en welke rol heeft de politiek? En, natuurlijk even belangrijk, hoe vul je deze verantwoordelijkheid op een goede manier in?

27 november uitreiking AICA Oorkonde 2012

Het bestuur van AICA Nederland reikt 27 november de AICA Oorkonde 2012 uit in &Foam te Amsterdam.

De AICA Oorkonde 2012 is toegekend aan YVI Magazine en wordt uitgereikt aan Welmer Keesmaat, oprichter, redacteur en vormgever van dit tijdschrift.

De jury prijst Keesmaats 'doorzettingsvermogen, kwaliteitsbesef en natuurlijkheid die men in Nederland zelden ziet. De lichtheid en frisheid die hem als jonge redacteur/ondernemer aankleeft, is een kwaliteit die hij ook aan het blad weet mee te geven. Het lijkt vooralsnog niet al te gewaagd te veronderstellen dat YVI Magazine mettertijd in het rijtje van Nederlands beste vaktijdschriften op het gebied van visuele cultuur zal worden opgenomen.'

Ter gelegenheid van de uitreiking wordt tevens de nieuwste aflevering van YVI Magazine, nr. 7, met als thema 'Confrontation', gepresenteerd. Voor meer informatie: www.yvimag.com

Welmer Keesmaat zegt in een reactie: 'Het betekent voor mij een bijzondere erkenning, met name omdat het uit de hoek van kunstcritici komt. Ik maak YVI Magazine alleen, daarom ben ik blij dat het op deze manier wordt opgemerkt.'

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een Nederlandse instelling, tentoonstelling of (zoals dit jaar) een publicatie. De jury bestond uit de AICA leden Alied Ottevanger, Lily van Ginneken en Alexander Mayhew. De stemming werd gehouden onder de 150 leden van AICA Nederland, waaronder kunstcritici, docenten aan kunstacademies en universiteiten en tentoonstellingscuratoren.

In 2010 werd de AICA Oorkonde toegekend aan de AVRO en in 2011 aan het Van Goghmuseum.

Het ontwerp van de Oorkonde is in handen van Mannschaft: www.mannschaft.org

Wilt u aanwezig zijn bij deze uitreiking, stuurt u dan voor 25 november een mail aan: aicanederland@gmail.com

Writer's clinic op dinsdag 27 november


Op dinsdag 27 november organiseert Witte de With met Adam Kleinman een workshop voor jonge, ambitieuze kunstcritici. De workshop begint met een seminar waarin de deelnemers enkele criteria zullen formuleren waarmee een recensie beoordeeld kan worden, op basis van teksten die door de deelnemers zelf zijn verzameld. Hierna volgt een rondleiding door de huidige tentoonstelling Surplus Authors, geleid door Amira Gad (Associate Curator). De dag eindigt met twee activiteiten; tijdens de eerste schrijft iedere deelnemer een korte concepttekst over Surplus Authors, de afsluitende activiteit gaat de redactionele richtlijnen, geformuleerd tijdens de ochtendsessie. toepassen op de zojuist geschreven teksten.

Symposium
Writer's Clinic wordt georganiseerd ter gelegenheid van het symposium I AM FOR AN ART CRITICISM THAT… een symposium over het gebruik en de invloed van schrijven over kunst. Het vindt plaats op twee achtereenvolgende avonden – de een in Rotterdam, de ander in Amsterdam – op woensdag 28 november en donderdag 29 november. Het symposium is geinitieerd en georganiseerd door Witte de With Center for Contemporary Art (Rotterdam) en wordt gepresenteerd in samenwerking met het Stedelijk Museum Amsterdam in de context van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2012, een initiatief van de Appel Arts Centre (Amsterdam), het Mondriaan Fonds en Witte de With Center for Contemporary Art. Read more

Symposium over het gebruik en de invloed van schrijven over kunst

Woensdag 28 november 2012, 16.00 – 21.00 uur
Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam

Donderdag 29 november 2012, 16.00 – 19.00 uur
Uitreiking Prijs voor de Jonge Kunstkritiek, 19.30 – 21.00 uur
Stedelijk Museum Amsterdam

Een schrijver is zijn of haar eigen grootste criticus. Ook al wordt deze uitspraak vaak herhaald, het inzicht in de betekenis ervan blijft meestal beperkt tot een aantal twijfels van de schrijver: heb ik alle details goed verwerkt; waarom dit woord, of deze vorm en niet een andere; heb ik een goed punt gemaakt, en zo niet, waarom niet, en nog belangrijker, waarom schrijf ik dit uberhaupt? Om deze vragen een publiekelijke stem te geven, en vooral een discussie te starten over de constructie en communicatie van waardesystemen en gerelateerde criteria, organiseren Witte de With, Center for Contemporary Art (Rotterdam) en het Stedelijk Museum Amsterdam samen een symposium: I AM FOR AN ART CRITICISM THAT… Op twee achtereenvolgende avonden – de een in Rotterdam, de ander in Amsterdam – brengen zij een internationale groep van schrijvers over kunst bij elkaar, met daarbij een focus op de Nederlandse context en een internationale vertaling hiervan.

Read more

Genomineerden De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2012 bekend

Vandaag is bekend geworden wie de genomineerden zijn van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2012. Op 29 november worden de winnaars bekendgemaakt in de categorieen Essay (7.500 euro), Recensie (5.000 euro) en het nieuwe onderdeel Internetkritiek (1.500 euro).

De tweejaarlijkse prijs staat open voor jong talent tot 35 jaar. Voor deze derde editie ontving de organisatie 21 inzendingen in de categorie Essay, 13 inzendingen in de categorie Recensie en 10 inzendingen in de categorie Internetkritiek. De jury nomineerde in totaal 9 auteurs (3 per categorie):

ESSAY
Roos van der Lint, 1985
Floris Solleveld, 1982
Lieke Wijnia, 1985

RECENSIE
Bob Vanden Broeck, 1988
Stefan Kuiper, 1979
Joke de Wolf, 1978

INTERNETKRITIEK
Marieke Ladru, 1983
Suzanne van Rossenberg, 1977
Eva de Valk, 1984

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op donderdagavond 29 november a.s. in het Stedelijk Museum in Amsterdam worden de winnaars bekendgemaakt. In het kader van de uitreiking organiseert Witte de With, in samenwerking met het Stedelijk Museum, op 28 en 29 november a.s. het tweedaags symposium I am for an art criticism that…, een symposium over de relatie tussen hedendaagse kunstkritiek en kunstjournalistiek. Binnenkort meer info over het symposium op wdw.nl en stedelijk.nl.

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek werd in 2008 opgericht op initiatief van de Appel arts centre, Mondriaan Fonds en Witte de With, Center for Contemporary Art in samenwerking met Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Zie ook: jongekunstkritiek.net

De jury van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 2012 bestaat uit: Alie van Arragon (lezer de Groene Amsterdammer), Ingrid Commandeur (kunstcriticus en bestuurslid AICA Nederland), Ward Daenen (coordinator opinie- en lezersrubriek De Morgen), Arnoud Holleman (beeldend kunstenaar/schrijver), Jan Postma (hoofdredacteur hard//hoofd) en Xandra Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer) onder voorzitterschap van Peter Verhelst (dichter, theater- en romanschrijver).

In deze editie van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wordt samengewerkt met o.a. AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d'Art) en Domein voor Kunstkritiek.

De prijsuitreiking vindt plaats in het Stedelijk Museum. Bezoekers betalen uitsluitend entree voor het museum (Museumjaarkaart is gratis).