Over AICA Nederland

AICA-Nederland is de Nederlandse afdeling van AICA International, de internationale vereniging voor kunstcritici, en heeft ongeveer 170 leden, allen beroepsmatig actief als kunstcriticus. AICA-leden kunnen met hun lidmaatschapskaart, een internationale kunstperskaart, in binnen-en buitenland in principe alle kunstmusea binnen zonder te betalen. Lidmaatschap is mogelijk voor iedereen die zich ten minste drie jaar kritisch met kunst bezighoudt, en gaat op aanvraag en na het overleggen van drie recent gepubliceerde artikelen.
AICA-Nederland organiseert regelmatig AICA-Salons rond actuele thema's uit de kunstkritiek, en reikt ééns per jaar de AICA-prijs uit, na een verkiezing onder alle leden van AICA-Nederland.
AICA International vierde onlangs het 70-jarig bestaan met een aantal nieuwe teksten over de eigen geschiedenis, die hier zijn te lezen. AICA werd opgericht in 1948/49 tijdens twee bijeenkomsten van kunsthistorici, kunstcritici en curators in het hoofdkantoor van de UNESCO in Parijs. De bijeenkomsten gingen over de vraag wat kunstkritiek kon betekenen in een tijd van wederopbouw en koude oorlog, en wat de verantwoordelijkheid was van critici ten opzichte van kunstenaars en publiek. Alle toonaangevende critici uit die tijd waren aanwezig, zoals René Berger, André Chastel, Jorge Crespo de la Serna, Bülent Espevit, Charles Estienne, Abraham Marie Hammacher, Miroslav Micko, Sergio Milliet, Sir Herbert Read, Pierre Restany, John Russell, Ryszard Stanislawski, James Johnson Sweeney, Lionello Venturi, Marcel Zohar, en anderen. Behalve Hammacher stonden ook Hans Jaffé en Magda van Emde Boas aan de wieg van de AICA.
In 1951 kreeg de Association Internationale des Critiques d'Art (AICA) de status van NGO in de UNESCO. Momenteel zijn er meer dan 61 landen aangesloten, voornamelijk in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Zuid-oost Azië. AICA streeft ernaar om ook de rest van de wereld te betrekken bij de werkzaamheden.
Die omvatten onder andere het opkomen tegen censuur door middel van de Censorship Commission, en het publiceren van kunstkritiek, en het organiseren van een jaarlijks congres.
Onlangs zijn de regels om lid te worden verruimd: het lidmaatschap is niet meer beperkt tot kunstcritici, ook curatoren, academici, museummedewerkers en docenten kunnen lid worden, mits zij ook publiceren.
AICA telt momenteel meer dan 5.000 leden die zijn georganiseerd in Nationale Secties. Professionals die wonen in landen waar het, vanwege demografische of politieke redenen, onmogelijk is een nationale sectie op te richten, kunnen zich aansluiten bij AICA door middel van de internationale ‘Open Sectie’.

Doelstellingen
-het bevorderen van de kunstkritiek als discipline;
-het stimuleren van internationale uitwisseling.