AICA-mentorschap

Begin 2021 is AICA Nederland begonnen met een mentorschapsprogramma. Samen met prof. Christa-Maria Lerm-Hayes van de Universiteit van Amsterdam begeleidt het AICA-bestuur een klein aantal masterstudenten in de praktijk van de kunstkritiek. Ze schrijven één tentoonstellingsrecensie, een boekbespreking en een interview, die worden door de mentoren (het AICA-bestuur en prof. Lerm-Hayes) kritisch inhoudelijk en tekstueel geredigeerd, en vervolgens plaatsen we de teksten op deze website.