Lid worden

Hoe word ik lid?
Aspirant-leden worden verondersteld actief werkzaam te zijn als criticus; als publicist of docent op het gebied van de kunstgeschiedenis, esthetica of kritiek, of als curator van beeldende kunsttentoonstellingen.

Hen wordt gevraagd een overzicht van publicaties en een cv te overleggen ter beoordeling door het bestuur. Na acceptatie door AICA-Nederland wordt het cv overlegd aan AICA International, het hoofdkantoor in Parijs dat het laatste woord heeft over het lidmaatschap. De commissie die hierover gaat vergadert twee keer per jaar, in het voorjaar en in het najaar. De eerstvolgende deadline voor inzendingen naar AICA-Nederland is 15 april 2024.

Gratis toegang tot kunstmusea wereldwijd
Leden ontvangen een lidmaatschapskaart die gratis toegang geeft tot alle kunstmusea ter wereld, dus ook in Nederland. (Mocht dit niet worden toegepast: verwijs naar deze brief, en meld het het bestuur van AICA-Nederland) Daarnaast krijgen leden gratis toegang tot de AICA-Salons en kunnen ze gebruikmaken van het internationale netwerk van kunstcritici.

Het lidmaatschap kost 80 euro per jaar, leden tot en met 35 jaar oud betalen 50 euro per jaar.

Geïnteresseerd?
Vul het aanmeldingsformulier in en stuur dit (als .doc) vergezeld van ten minste drie artikelen (of een samenvatting/titel van geschreven boeken) naar info@aicanederland.org

Opzegtermijn
Leden die hun lidmaatschap voor het komende jaar willen opzeggen, moeten dat uiterlijk vóór 1 november van het lopende jaar doen. AICA-Nederland bestelt en betaalt de zegels van de leden vooraf bij het hoofdkantoor in Parijs, wanneer later wordt opgezegd, of niet wordt betaald, is het bestuur genoodzaakt de kosten van de zegel alsnog in rekening te brengen.