THE OLD BRAND NEW door Edna van Duyn

[photopress:tsjernobyl_1_2_3.jpg,full,alignleft]

 

 

 

Donderdagavond 21 juni jl. werd in Amsterdam de eerste lezing gehouden in de serie The Old Brand New door Bazon Brock en Tim Etchells/Adrian Heathfield. Een verslag van deze avond werd speciaal voor de AICA site geschreven door Edna van Duyn.

‘Wären wir darauf angewiesen, uns selbst und die Welt, in der wir leben, verstehen zu müssen, bevor wir auch nur einen Lichtschalter betätigen, säßen wir für immer im Dunkeln.’ ‘Je weniger die Realität unseren Idealen entspricht, desto stärker mach sich diese Ideale bemerkbar. Alle Versuche, sie in Staaten, persönlichen Beziehungen oder Werken zu verwirklichen, hatten katastrophale Folgen.’

Bovenstaande teksten kwamen uit de gelukskoekjes die Bazon Brock aan het publiek liet uitdelen door Nicole Straatman bij het begin van zijn lezing. Circa 150 man was in de Amsterdamse Stadsschouwburg verzameld om zich een avond te laven aan vragen en antwoorden over kunst. De eerste bijeenkomst van de serie THE OLD BRAND NEW ging over Why art? en werd door geen enkel kunstwerk geïllustreerd. Brock die zich dan ook een ‘Künstler ohne Werk’ noemt, is in staat met een soort Beuysiaanse signatuur (“Jeder Mensch ist ein Künstler”) begrippen tot leven te wekken en de toehoorders in zijn levenslange gedachtenstroom en reflectie te laten delen. Binnen een samenleving waarin iedereen gespecialiseerd is, is uiteindelijk iedereen onwetend, idioot. Read more

Weeklink

[photopress:tijgervoetcharlottedumas.jpg,full,alignleft]

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlotte Dumas, Tijgervoet (2007)

Regelmatig wordt hier een website uitgelicht, met een relatie tot het vakgebied van de beeldende kunst in de ruime zin van het woord. Het kan een website zijn op het gebied van beeldende kunst, vormgeving, fotografie, van een museum of een site van een kunstenaar. Deze week is dat www.photoq.nl, een Nederlandse website over fotografie, waar informatie te vinden is over fotografen, tentoonstellingen, musea, festivals, naast columns van bijvoorbeeld Hans Aarsman ('De Koekerd') en Charlotte Dumas ('Tijgerkijk'). Photoq.nl wil naar eigen zeggen, 'de vele partijen in de scheppende fotografie binden: fotografen, agenten, fotoredacteuren, galeriehouders, kunsthistorici, archief- en museummedewerkers, vormgevers. Met een aantal vaste rubrieken, maar ook met dagelijks nieuws. Journalistiek van dorpspomp tot kennisbron.'

Klik op www.photoq.nl om naar de site te gaan.

OOG IN OOG MET PLAYSTATION door Domeniek Ruyters

[photopress:Victory_Boogie_Woogie_1944.gif,full,pp_image]

Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie, 1942-44 (coll.Gemeentemuseum Den Haag)

In De Volkskrant van 31 mei jl. schrijft Domeniek Ruyters onder de titel 'Oog in oog met Playstation' over het haastige tentoonstellingsbeleid van onder meer het Haags Gemeentemuseum, het Stedelijk Museum en het Van Abbe Museum. Volgens Ruyters gaan de tijdelijke tentoonstellingen in deze musea ten koste van de collectiepresentatie, de traditionele toetssteen voor een museumcollectie. Ruyters geeft het zelf al aan: op een vaste opstelling van de collectie komt nog nauwelijks publiek af. Is het museum in deze tijd, waar geen duidelijke richting in de kunst is te ontwaren, nog wel in staat een canon te presenteren en zijn de tijdelijke tentoonstellingen een noodzakelijk kwaad?De redactie van de AICA site nodigt u uit hier de discussie aan te gaan en te reageren op het artikel van Ruyters.

Oog in oog met Playstation          

Domeniek Ruyters                   Uit: de Volkskrant 31 mei 2007

Gewoon de eigen collectie opfrissen met wat bruikleen en zie: alweer een hippe tentoonstelling. Het museum verandert, van mausoleum waar kunst in alle rust geschiedenis kon worden, tot kunsthub, waar kunst in razende vaart doorheen wordt gesluisd.

Het is de tragiek van elk museum voor moderne kunst: niets zo saai als de eigen collectie. Het mag de ziel van het museum heten, zijn raison d’être zijn, maar veel bezoek krijg je er niet mee op de been. Toon alleen het eigen bezit en je kunt de tent wel sluiten, zoals het Gemeentemuseum Den Haag niet zo lang geleden nog meemaakte onder het directoraat van Hans Locher. De oud-conservator en professor kunstgeschiedenis, stond een wetenschappelijk kunstmuseum voor, waar de zorg voor de eigen collectie en de bestudering ervan op alle niveaus van het museale opereren centraal stonden. Driekwart van het museum werd ingericht met de vaste collectie, die bij Locher ook werkelijk als geklonken aan de muur zat – de opstelling zou jaren ongewijzigd blijven. Het gevolg: een dramatische terugval in de bezoekcijfers.

Read more

Het Laatste Oordeel van Jetteke Bolten-Rempt

Na 17 jaar neemt Aica lid Jetteke Bolten-Rempt afscheid als directeur van Stedelijk Museum de Lakenhal te Leiden. Voor haar afscheidstentoonstelling 'Mijn Laatste Oordeel' maakte zij een keuze uit de verwervingen in de periode van haar directeurschap. Werk van hedendaagse kunstenaars als Marlene Dumas en Jan Andriesse combineert zij met oudere topstukken uit de collectie, waaronder Jan van Goyen en Lucas van Leyden. De tentoonstelling loopt nog tot en met 2 september 2007 in de Lakenhal. Voor het persbericht ga naar http://www.lakenhal.nl/nl/evenement.php?id=91 

In het NRC Handelsblad is een interview met Bolten-Rempt te lezen: 'Ik heb er altijd naar gestreefd dat mensen zich net zo thuis moeten voelen in het museum als ik mezelf voel.' Ga voor het interview naar http://www.nrc.nl/kunst/article724141.ece/Geen_scheiding_tussen_moderne_en_oude_kunst

THE OLD BRAND NEW: lezingenserie over het begrip 'nieuw' in de kunsten

[photopress:logooldbrandnew_1.jpg,full,pp_image]

 

Donderdag 21 juni verzorgen het kunstenaarsduo Tim Etchells & Adrian Heathfield en Bazon Brock onder de titel 'Why Art?' de eerste lezing in een serie presentaties over het begrip 'nieuw' in de kunsten in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dezer lezingenserie wordt vanaf september maandelijks vervolgd met titels als 'New Beauty', 'New Romanticism' en 'New Entertainment'. Deelnemende instellingen zijn onder meer kunstcentrum De Appel, Dutch Art Institute, Gerrit Rietveld Academie en Springdance. Meer informatie over data en onderwerpen van de lezingen op www.theoldbrandnew.nl . Read more

Bekroning Van Goghmuseum door AICA-USA

De Amerikaanse afdeling van de AICA heeft de tentoonstelling Van Gogh tekenaar / Van Gogh draughtsman: The masterpieces uitgeroepen tot de beste historische tentoonstelling van 2005-2006. De tentoonstelling was een samenwerking tussen het Amsterdamse Van Goghmuseum en het Metropolitan Museum of Art in New York.

lees meer

Speech Paula van den Bosch t.g.v. uitreiking AICA-oorkonde dd. 26/1/2007

[photopress:Anschool_Hirschhorn.jpg,full,alignleft] 

Ladies, gentlemen, Thomas Hirschhorn
Thank you AICA, for presenting the oorkonde to Thomas Hirschhorns Anschool. For me its is really a privilege to share this award with someone I admire for exactly ten years now. And seeing the list of previous aica-winners. We are in good company.
Read more

Internationaal symposium: Transformations of Public Space

15 en 16 februari
Internationaal symposium:
Transformations of Public Space
Stedelijk Museum Amsterdam (SMCS op 11)

Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie organiseert het internationale symposium Transformations of Public Space. Een symposium over de verschuivingen in het publieke domein sinds de jaren ’60 en de mogelijkheden van kunst en vormgeving daar een rol in te spelen. Het Nederlandse beleid voor de publieke ruimte kent een lange traditie van opvattingen over gemeenschapskunst en over de educatieve potenties van de beeldende kunst. Veranderingen van theorieën en praktijken voor de publieke ruimte en veranderingen binnen de beeldende kunst hebben deze tradities een nieuwe richting gegeven. De laatste decennia hebben kunstwerken bijvoorbeeld gefunctioneerd als prikkeling voor de zintuigen, als markering voor specifieke plekken en plaatsen, en als werktuig voor sociale veranderingen. Dit symposium richt zich op de relatie tussen kunst en het publieke domein in de postindustriële maatschappij, en dan met name op de veranderingen daarin gedurende de afgelopen 40 jaar
Read more

Aica oorkonde voor beste tentoonstelling

De Nederlandse afdeling van de Association des Critiques d’Art (AICA) heeft op haar ledenvergadering besloten om de AICA oorkonde 2007 toe te kennen aan Paula van Den Bosch, conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en aan beeldend kunstenaar Thomas Hirschhorn, voor de tentoonstelling Anschool in het Bonnefantenmuseum in 2005. De Aica oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings voor een tentoonstelling, een publicatie op het gebied van de beeldende kunst of vormgeving, en een kunstinstelling. Van den Bosch organiseerde de tentoonstelling in nauwe samenwerking met Hirschhorn. De ledenvergadering achtte Anschool het beste tentoonstellingsproject in de periode 2004 – 2006.
Read more

Symposium over 30 jaar kunstgeschiedenis in Nederland

Op 2 februari 2007 vindt in SMCS op 11 een symposium plaats over ontwikkelingen in de Nederlandse kunsthistorische praktijk van de laatste 30 jaar. Verschillende AICA-leden maken deel uit van het panel: Jeroen Boomgaard, Sven Lütticken, Adi Martis, Frank Reijnders, Marga van Mechelen, Kitty Zijlmans en Camiel van Winkel. Het symposium is een initiatief van het tijdschrift Jong Holland en wordt georganiseerd in samenwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en het Stedelijk Museum.

lees meer