Aica oorkonde voor beste tentoonstelling

De Nederlandse afdeling van de Association des Critiques d’Art (AICA) heeft op haar ledenvergadering besloten om de AICA oorkonde 2007 toe te kennen aan Paula van Den Bosch, conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en aan beeldend kunstenaar Thomas Hirschhorn, voor de tentoonstelling Anschool in het Bonnefantenmuseum in 2005. De Aica oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings voor een tentoonstelling, een publicatie op het gebied van de beeldende kunst of vormgeving, en een kunstinstelling. Van den Bosch organiseerde de tentoonstelling in nauwe samenwerking met Hirschhorn. De ledenvergadering achtte Anschool het beste tentoonstellingsproject in de periode 2004 – 2006.

Anschool was een bijzonder inspirerende tentoonstelling, die het onderwerp van maatschappelijk engagement in de kunst op meeslepende wijze verbeeldde. Hierbij ging het niet alleen om het werk van Hirschhorn zelf, Anschool was tegelijkertijd een hommage aan de geschiedenis van de sociaal geëngageerde kunst in de twintigste eeuw. Door de radicaliteit van de vormgeving en inrichting van het geheel was de tentoonstelling een overtuigende uitdrukking van de noodzaak en van het verlangen om informatie en kennis over de wereld over te brengen en uit te wisselen met het publiek. Terwijl theoretische teksten een belangrijk onderdeel waren van de tentoonstelling, was Anschool vooral geslaagd doordat het een echt visuele, beeldende tentoonstelling was.
Anschool stelde indringende vragen over de praktijk van het tentoonstellen in het algemeen, zoals waarom kunstenaars tentoonstellingen maken en waarom het publiek die zou moeten bezoeken. Daarmee was dit project ook een overtuigend, alternatief model voor de hedendaagse museumpraktijk.

Ter gelegenheid van de uitreiking van de AICA-oorkonde aan Paula van den Bosch en Thomas Hirschhorn voor het samenstellen en inrichten van de tentoonstelling ‘Anschool’ (Bonnefantenmuseum, Maastricht) wordt op vrijdag 26 Januari van 14.00 tot 17.00 uur een middag georgansieerd rond het werk van Thomas Hirschhorn.

Programma

Welkom

Paula van den Bosch
Toelichting over de tentoonstelling

Thomas Hirschhorn
Lezing

Jeroen Boomgaard
Laudatio

Uitreiking AICA-oorkonde

Vrijdag 26.01.2007
14.00-17.00 uur
Stedelijk Museum CS 11
Oosterdokskade 5, Amsterdam
14.00- 17.00 uur
Toegang gratis

Georganiseerd door:
AICA- Nederland, Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte (mede mogelijk gemaakt door Gerrit Rietveld Academie, Universiteit van Amsterdam, Virtueel Museum Zuidas en SKOR) i.s.m Bonnefantenmuseum