Internationaal symposium: Transformations of Public Space

15 en 16 februari
Internationaal symposium:
Transformations of Public Space
Stedelijk Museum Amsterdam (SMCS op 11)

Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie organiseert het internationale symposium Transformations of Public Space. Een symposium over de verschuivingen in het publieke domein sinds de jaren ’60 en de mogelijkheden van kunst en vormgeving daar een rol in te spelen. Het Nederlandse beleid voor de publieke ruimte kent een lange traditie van opvattingen over gemeenschapskunst en over de educatieve potenties van de beeldende kunst. Veranderingen van theorieën en praktijken voor de publieke ruimte en veranderingen binnen de beeldende kunst hebben deze tradities een nieuwe richting gegeven. De laatste decennia hebben kunstwerken bijvoorbeeld gefunctioneerd als prikkeling voor de zintuigen, als markering voor specifieke plekken en plaatsen, en als werktuig voor sociale veranderingen. Dit symposium richt zich op de relatie tussen kunst en het publieke domein in de postindustriële maatschappij, en dan met name op de veranderingen daarin gedurende de afgelopen 40 jaar

Lezingen door:

Chantal Mouffe
Liam Gillick
Marjetica Potrc
Stephen Wright
Anne Pasternak, Creative Time, NYC
Logo Parc
Bik Van der Pol
Maarten Hajer
Gerard Drosterij
Jeroen Boomgaard

Reserveren verplicht: a.landre@rietveldacademie.nl

Voor het volledige programma, zie: www.lkpr.nl
Voertaal: Engels

15 februari
20.00 – 22.30
Anne Pasternak, Creative Time, New York
Bik Van der Pol
Marjetica Potrc
Gratis toegang

16 Februari
10.30 – 17.00
Chantal Mouffe
Maarten Hajer
Gerard Drosterij
Logo Parc
Jeroen Boomgaard
Stephen Wright
Liam Gillick
Entree 10 euro (inclusief lunch), student 5 euro

Organisatie:
Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte (Jeroen Boomgaard, Esther Deen, Eva Fotiadi), onderdeel van Gerrit Rietveld Academie.

Supported by:
Gerrit Rietveld Academie, Skor, Universiteit van Amsterdam, Virtueel Museum Zuidas, Stedelijk Museum CS, Premsela, en Jan van Eyck Academie.