Internationaal symposium: Transformations of Public Space

15 en 16 februari
Internationaal symposium:
Transformations of Public Space
Stedelijk Museum Amsterdam (SMCS op 11)

Het Lectoraat Kunst en Publieke Ruimte van de Gerrit Rietveld Academie organiseert het internationale symposium Transformations of Public Space. Een symposium over de verschuivingen in het publieke domein sinds de jaren ’60 en de mogelijkheden van kunst en vormgeving daar een rol in te spelen. Het Nederlandse beleid voor de publieke ruimte kent een lange traditie van opvattingen over gemeenschapskunst en over de educatieve potenties van de beeldende kunst. Veranderingen van theorieën en praktijken voor de publieke ruimte en veranderingen binnen de beeldende kunst hebben deze tradities een nieuwe richting gegeven. De laatste decennia hebben kunstwerken bijvoorbeeld gefunctioneerd als prikkeling voor de zintuigen, als markering voor specifieke plekken en plaatsen, en als werktuig voor sociale veranderingen. Dit symposium richt zich op de relatie tussen kunst en het publieke domein in de postindustriële maatschappij, en dan met name op de veranderingen daarin gedurende de afgelopen 40 jaar
Read more

Aica oorkonde voor beste tentoonstelling

De Nederlandse afdeling van de Association des Critiques d’Art (AICA) heeft op haar ledenvergadering besloten om de AICA oorkonde 2007 toe te kennen aan Paula van Den Bosch, conservator van het Bonnefantenmuseum in Maastricht, en aan beeldend kunstenaar Thomas Hirschhorn, voor de tentoonstelling Anschool in het Bonnefantenmuseum in 2005. De Aica oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings voor een tentoonstelling, een publicatie op het gebied van de beeldende kunst of vormgeving, en een kunstinstelling. Van den Bosch organiseerde de tentoonstelling in nauwe samenwerking met Hirschhorn. De ledenvergadering achtte Anschool het beste tentoonstellingsproject in de periode 2004 – 2006.
Read more

Symposium over 30 jaar kunstgeschiedenis in Nederland

Op 2 februari 2007 vindt in SMCS op 11 een symposium plaats over ontwikkelingen in de Nederlandse kunsthistorische praktijk van de laatste 30 jaar. Verschillende AICA-leden maken deel uit van het panel: Jeroen Boomgaard, Sven Lütticken, Adi Martis, Frank Reijnders, Marga van Mechelen, Kitty Zijlmans en Camiel van Winkel. Het symposium is een initiatief van het tijdschrift Jong Holland en wordt georganiseerd in samenwerking met de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis en het Stedelijk Museum.

lees meer

Kunst is geen kennisproductie

23 oktober – Hoort kunstonderzoek nu wel of niet tot de wetenschap? Dat is de inzet van een debat op ScienceGuide tussen de lectoren Van Winkel en Borgdorff. Beide heren erkennen dat er nog wel wat verschillen zijn tussen kunstonderzoek en mainstream wetenschap. Maar de conclusie die ze daaruit trekken is een verschillende: volgens Henk Borgdorff is het wel degelijk mogelijk kunstonderzoek uit te voeren volgens de regels van de wetenschap, en zullen de ervaringen daarbij het algemene wetenschapsdiscours uiteindelijk beïnvloeden. In onderstaande brief betoogt Van Winkel dat het bij kunstonderzoek nu juist om iets anders gaat dan kennisproductie:…

lees meer