AICA-Nederland heeft een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris

Joke de Wolf is de nieuwe voorzitter van AICA-Nederland. Bij de jaarvergadering op 6 juni j.l. hebben de aanwezige leden en het bestuur dit bij acclamatie bevestigd. Sophia Zürcher treedt toe tot het bestuur en is de nieuwe secretaris. Robert-Jan Muller heeft het voorzitterschap na negen jaar overgedragen, ook Anneke Oele legde aan het eind van haar termijn haar penningmeesterschap neer.

Antje von Graevenitz leest scheidend voorzitter Robert-Jan Muller haar dankwoord voor. (Foto: Arjan Reinders)

Tijdens de bijeenkomst bedankte AICA-lid en oud-AICA-voorzitter Antje von Graevenitz Robert-Jan namens de leden met een kleine toespraak. Daarin noemde en roemde zij onder andere de verjonging van de leden en uitbreiding van het ledenaantal tijdens zijn voorzitterschap, de discussies en Salons, boekpresentaties voor leden, zijn internationale inzet bij AICA-International, en persoonlijke betrokkenheid bij de leden. Mede-bestuurslid Joke de Wolf dankte de voorzitter voor zijn grote inzet. Mede namens het bestuur is hem een erelidmaatschap aangeboden.

Ook Anneke Oele, die zelf helaas niet aanwezig kon zijn op de vergadering, werd hartelijk bedankt voor haar enthousiaste en nauwgezette inzet als penningmeester, en het overzichtelijk maken van de financiën van de vereniging.

Over de nieuwe bestuursleden:

Voorzitter: Joke de Wolf is zelfstandig kunstcriticus. Na haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en in Parijs (cum laude) en een redactieplaats bij universiteitsblad Folia deed ze promotieonderzoek in Parijs voor haar proefschrift over de foto's van Le Vieux Paris van Charles Marville (1813-1879). In 2011-2012 werkte ze aan de universiteit Keulen, afdeling theorie en geschiedenis van de fotografie als wetenschappelijk medewerker. Sindsdien schrijft ze vanuit Amsterdam als kunst- en cultuurcriticus bijdragen voor onder andere dagblad Trouw (wekelijks), de Groene Amsterdammer, Kunstbeeld, See All This, De Witte Raaf en HP/De Tijd. In 2012 won ze de (hoofd-)Prijs voor Jonge Kunstkritiek, categorie Recensie, in 2018 verscheen haar essay over de foto's van het nieuwe Parijs door Charles Marville in de serie Rijksmuseum Studies in Photography. Ze woont en werkt in Amsterdam. Zie ook www.jokedewolf.nl

Secretaris: Sophia Zürcher is zelfstandig kunsthistoricus. Na haar studie Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht werkte ze enkele jaren als bureau- en webredacteur bij Kunstbeeld. Sinds februari 2016 recenseert ze wekelijks tentoonstellingen voor Het Parool. Daarnaast schrijf ze regelmatig voor Museumtijdschrift en blogt ze onregelmatig over kunstwerken in televisieseries. In 2016 won zij de Basisprijs voor de Jonge Kunstkritiek. Ze woont in Utrecht en werkt voornamelijk in Amsterdam. Zie ook www.sophiazurcher.nl