AICA Fellowship Fund: Aanmoedigingsprijs voor beste recensie

In 2010 werd de eerste Aanmoedigingsprijs van het AICA Fellowship Fund uitgereikt aan Franck Hermann Ekra uit Ivoorkust. Dit jaar is de aandacht gericht op de jonge kunstkritiek in Zuid- en Midden-Amerika. Tineke Reijnders is oprichter en voorzitter van dit internationale AICA initiatief.

door Tineke Reijnders

Het AICA Fellowship Fund is enkele jaren geleden opgericht om professionele critici uit landen met een lage economische standaard niet om die reden buiten te sluiten. Het Fellowship Fund is gebaseerd op individueel engagement. Leden die het zich kunnen permitteren betalen tweemaal het internationale lidmaatschap (30 euro) teneinde zo het lidmaatschap mogelijk te maken van collega’s uit de zogenaamde Band B landen. AICA telt ruim 70 nationale secties, maar de meeste leden wonen in westerse landen. Donateurs aan het Fellowship Fund dragen bij aan een evenwichtiger geografische spreiding. Een influx van jonge critici uit Zuidoost-Azië, tal van Afrikaanse landen en de Caraïben zou bovendien in de pas lopen met de dynamische artistieke ontwikkelingen in die gebieden.

Om in contact te komen met getalenteerde critici is in 2010 de AICA Aanmoedigingsprijs voor jonge kunstkritiek gelanceerd. In samenhang met de Biënnale van Dakar werd vorig jaar een competitie voor de beste recensie uitgeschreven. Winnaar van de eerste versie van deze prijs werd Franck Hermann Ekra uit Ivoorkust. Zijn artikel is te vinden op de AICA site; ook de teksten van drie andere genomineerden zijn daar gepubliceerd. In 2011 wordt een competitie uitgeschreven in samenhang met de Biënnale van Mercosul in Brazilië. In dit geval worden jonge critici uit Zuid- en Midden-Amerika uitgenodigd te reageren.

De winnaar ontvangt een vrij lidmaatschap voor drie jaar en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het eerstvolgende congres. De jury bestaat uit de leden van de Fellowship Fund Commissie (Henry Meyric Hughes (GB), Marie-Pascale Gildemyn (B), Irini Savvani (Gr), Yacouba Konaté (Cd’I) en Tineke Reijnders, voorzitter), aangevuld met Lisbeth Robollo (Br) en Adriana Almada (Paraguay).

De Nederlandse sectie telt tot nu toe een tiental donateurs. Het streven is het aantal dit lopende jaar te vergroten.