Tijdschrift 'Open': conferentie Nieuwe manieren van publiceren

Open. Cahier over kunst en het publieke domein organiseert een conferentie met als titel 'Nieuwe manieren van publiceren over kunst en cultuur' op woensdag 12 september aanstaande in de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, Amsterdam. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer: Welke consequenties hebben digitaal en on line publiceren voor het redactionele proces en voor de verhouding met het publiek en het publieke; Wat zijn de implicaties van e-publishing en digitale kennisverspreiding voor de ervaring van het lezen en het produceren en verwerven van kennis; Welke alternatieve verdienmodellen en financieringsmogelijkheden zijn er. Samenstelling en organisatie zijn in handen van Jorinde Seijdel en Annelie Musters.

De conferentie is bedoeld voor instellingen, uitgevers, redacties, vormgevers en schrijvers van culturele publicaties in Nederland, die geïnteresseerd zijn in nieuwe manieren van publiceren en kennis delen over kunst en cultuur. Voertaal is Nederlands, er zijn ca. 60 plaatsen en de conferentie beslaat ochtend en middag. Over 10 dagen wordt het definitieve programma bekend gemaakt. Informatie aan te vragen bij Annelie Musters annelie.musters@xs4all.nl