Singer Prijs 2009 toegekend aan Maria Roosen

Maria Roosen, Roosenkrans, tent. Fragile Beauty, Kunst Palast Düsseldorf, 2008

De Singer Prijs 2009 wordt dit voorjaar toegekend aan Maria Roosen voor haar originele en eigenzinnige oeuvre. De jury kent deze prijs toe omdat Roosen haar persoonlijke en thematische verhaal steeds herkenbaar tot uitdrukking weet te brengen. Daarbij past zij op originele wijze haar vormentaal toe waarin glas veelal het beginpunt is van een grensverleggende materiaalcombinatie. De uitreiking vindt plaats op zondag 29 maart bij de opening van de tentoonstelling van een keuze uit haar werk in het Singer Laren.

Deze kunstprijs van de Stichting Vrienden van het Singer Museum is bedoeld als oeuvre prijs voor een kunstenaar in het midden van zijn of haar carrière en bestaat uit een tentoonstelling met een publicatie en een aankoop voor de collectie van Singer Laren.

 

 

 

 

 

 Maria Roosen

Voor de tentoonstelling in Singer Laren selecteerde Roosen een aantal 'topstukken' uit haar oeuvre die elk voor zich en als geheel de belangrijkste aspecten van haar oeuvre en denk/maakwijze belichten. Ter gelegenheid van de tentoonstelling en de prijstoekenning maakte Roosen i.s.m. uitgeverij Valiz een publicatie waarin zij reflecteert op haar werkproces van de afgelopen 15 jaar.

Als onderdeel van de Singer Prijs krijgt Roosen de opdracht een werk te ontwerpen en uit te voeren voor de nieuw in te richten beeldentuin van het Singer Laren.

De jury van de Singer Prijs bestaat uit Robbert Roos (voorzitter), Robert-Jan Muller en Ineke Middag.

One thought on “Singer Prijs 2009 toegekend aan Maria Roosen