Publicaties van De Appel worden voortgezet

Cover van De Appel uitgave: Richard Hawkins

Terwijl kunstcentrum De Appel per april een locatieloos bestaan gaat leiden, worden nog steeds publicaties uitgegeven als reflectie op gehouden tentoonstellingen. Wellicht zijn deze boeken voor 2009 de enige tastbare uitingen van De Appel, omdat dit jaar, in afwachting van de nieuwe vestiging in het voormalig Popinstituut aan de Prins Hendrikkade, de actitiveiten worden verlegd van tentoonstellingen naar lezingen, symposia en discussies op ad-hoc locaties. Te verwachten is dat de serie F.R.David, een tijdschrift in boekvorm over het schrijven over en theorievorming rond hedendaagse kunst, voortgezet zal worden. De eerste twee uitgaven verschenen in 2007 en 2008. 

Onlangs verscheen bij De Appel, naar aanleiding van de tentoonstelling Richard Hawkins: Of two minds, simultaneously (november 2008) de gelijknamige uitgave, geschreven door Ann Demeester en dichter/kunstcriticus Bruce Hainly. Hawkins, van oorsprong curator en auteur, begon zijn werk als kunstenaar begin jaren negentig aan de Amerikaanse Westkust. Aanvankelijk maakte hij collages, recent presenteerde hij poppenhuizen in de vorm van bordelen. Erotiek en porno zijn constante elementen in Hawkins werk, waaraan homo-erotische en zoetige karaktertrekken niet vreemd zijn. In een serie schilderijen vanaf eind jaren negentig richt Hawkins onder meer zijn aandacht op zijn 'Creek-Indian' afkomst.

Uitgever: Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln
Redactie: Edna van Duyn, Christopher Müller
ISBN: 978-3-86560-425-5
Prijs: € 38,-  206 pagina's Co-productie met Galerie Daniel Buchholz Keulen, Richard Telles Gallery Los Angeles, Corvi-Mora Gallery Londen, Greene Naftali Gallery New York.
Distributie:
a.koll@ava.ch, publications@cornerhouse.org, www.artbook.com