Open brief aan critici die over politiek geengageerde kunst schrijven

Creative Time in New York houdt zich bezig met het realiseren van innovatieve en betekenisvolle kunstprojecten in de openbare ruimte. Kunst dient voor Creative Time zowel een inspirerende persoonlijke ervaring te zijn als bij te dragen aan sociale vooruitgang. De status quo mag daarbij flink worden getart.

De vierde jaarlijkse conferentie van Creative Time had de huidige staat van het artistieke activisme tot onderwerp. Politiek geengageerde kunstenaars van over de hele wereld hielden presentaties en workshops. Er namen honderden mensen deel, maar het viel op dat er maar weinig critici aanwezig waren, laat staan dat zij iets substantieels bijdroegen. Creative Time wil dit probleem niet afdoen als een gevolg van luiheid, maar stelt dat er tot nu toe geen vocabulaire is ontwikkeld, waarmee politiek geengageerde kunst kan worden begrepen en geen criteria waarmee deze kunst en activistische kunstenaars kunnen worden geevalueerd. Om hier een aanzet toe te geven worden in een open brief zeven vragen ter overweging aan de criticus gesteld:

http://artisticactivism.org/2012/10/an-open-letter-to-critics-writing-about-political-art/

Geef een reactie