Nominaties AICA-Oorkonde Publicaties 2006-2007 bekend


De nominaties voor de jaarlijkse AICA-Oorkonde
, ditmaal in de categorie Publicaties 2006-2007, zijn bekend gemaakt tijdens de AICA jaarvergadering op 16 juni in het Centraal museum te Utrecht. 

De jury bestaande uit Eric de Bruyn, Domeniek Ruyters en Kitty Zijlmans besloot boeken voor te dragen die bij elkaar de breedte en diepte van het Nederlandse kunstdiscours representeren: een kunstenaarsmonografie; een tijdschrift gewijd aan de relatie kunst en de openbare ruimte; een kunstenaarsboek; een door kunstenaars geleid tijdschrift gewijd aan internationale interculturele verhoudingen; een goed verzorgde vertaling van een Franstalig kunsttheoretisch standaardwerk.

De AICA Oorkonde wordt jaarlijks toegekend aan afwisselend een tentoonstelling, een kunstinstelling en een publicatie op het gebied van beeldende kunst. Eerder dit jaar werd de AICA Oorkonde voor een tentoonstelling uitgereikt aan Eva-Maria Hermann voor haar tentoonstelling Andy Warhol: Other Voices, Other Rooms.

AICA leden kunnen tot en met 15 augustus as. stemmen op een van de vijf genomineerde publicaties, die hieronder door de jury van een commentaar zijn voorzien.

Dick Raaijmakers. Redactie: Arjen Mulder en Joke Brouwer, V2, Rotterdam, 2008, 978-90-5662-599-3; Indrukwekkende monumentale monografie van de vermaarde Dick Raaijmakers, waarin het brede, veelomvattende oeuvre nauwgezet en inzichtelijk is geïnventariseerd in nauwe samenwerking met de kunstenaar.

 

 

 

 

 

 

 OPEN. Tijdschrift onder redactie van Jorinde Seijdel en Liesbeth Melis.    ISBN 978-90-5662-664.8; Tijdschrift sinds vijf jaar uitgegeven door  SKOR in samenwerking met NAi uitgevers. Onder het  hoofdredacteurschap van Jorinde Seijdel heeft het blad zich ontwikkeld  tot een belangwekkend podium voor de diepgravende analyse van  ontwikkelingen op het grensvlak beeldende kunst, media en publieke  ruimte.

 

 

 

 

 

 The Complete Incomplete Series, Barbara Visser 2007-  1987. Redactie: Barbara Visser, Veronica  Ditting. Tekstbewerking: Lisette Smits, Barbara Visser,  uitgegeven in eigen beheer, 2008, ISBN 978-90-8133-701-  4, Verkrijgbaar via mail@barbaravisser.net

 Intelligente visuele monografie uitgegeven in het kader  van  de toekenning van de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de  kunst  2008. Het boek volgt negentien op de fotografie  gebaseerde projecten, in chronologische volgorde vanaf  de  meeste recente tot in de tijd van de kunstacademie. Het is  een elegant spel van herhaling, bronnenmateriaal  en  reproducties in een verzorgde vormgeving. Achterin  is een  omvangrijke werkindex en een transcriptie van  een gesprek  tussen wetenschapper Robbert Dijkgraaf en Barbara Visser  over kunst en wetenschap. 

 

 

 

 

 Pages: onder redactie van Nasrin Tabatabai, Babak Afrassiabi ISBN 978-  90-5973-065-6 Taal: English/Farsi; Iraans-Nederlands tijdschrift,  uitgegeven in Engels en Farsi, initiatief van twee in Nederland wonende  Iranese kunstenaars. Het blad probeert op prikkelende, onderzoekende  wijze een uitwisseling op gang te brengen met Iranese en internationale  auteurs en kunstenaars met een kritische visie op kunst, cultuur, urbanisme  en sociale projecten. Pages tekent de internationalisering van de  Nederlandse kunstwereld.

 

 

 

 

 

 Jacques Rancière: Het esthetische denken en Grensganger tussen disciplines.  Over Jacques Rancière. Solange de Boer (samenstelling), Valiz, ISBN978-90-  78088-14-1; Eerste, zeer verzorgde deel van een reeks Nederlandse vertalingen  van belangwekkende teksten binnen het internationale kunsttheoretische  discours. Deze eerste publicatie bestaat uit twee delen: vertaalde teksten van  Jacques Rancière en een interview met en drie beschouwingen op Rancière. De  jury waardeert dit initiatief om het Nederlandse kunstdiscours aansluiting te laten  vinden met hoogstaande internationale kunsttheorie.