Jean Leering en Cézanne: een fotografische toenadering

Onlangs werd het boek Fotograferen met Cézanne gepresenteerd, de laatste publicatie van de in 2005 overleden oud directeur van het Van Abbemuseum. Het boek werd door Leering, in samenwerking met zijn goede vriend en vormgever Jan van Toorn, samengesteld. Van Toorn en Leerings vrouw Wies van Moorsel hebben het boek nu gezamenlijk voltooid.

In Fotograferen met Cézanne kiest Jean Leering voor een unieke invalshoek om de schilderkunst van de impressionistische kunstenaar Paul Cézanne (1839-1906) dichter bij de hedendaagse kijker te brengen. Vrijwel alle studies over deze belangrijke negentiende-eeuwse schilder kiezen voor een begripsmatige benadering van dat werk. Dit boek bevat een visueel onderzoek naar Cézannes motieven en zijn manier van uitbeelden. Jean Leering maakte een groot aantal foto’s waarmee hij vanuit een thematische parallelliteit het typisch cézanneske aspect van dat oeuvre trachtte te belichten. In dit boek plaatst hij deze foto’s naast schilderijen van Cézanne, om zo de ‘lezer’ door aandachtig kijken en vergelijken meer vertrouwd te maken met het eigene van de schilderkunst van Cézanne. Deze visuele hoofdstukken worden ingeleid met een korte tekst.

Jan van Toorn zette Leerings visuele studie om in een intensief kijkboek, dat ongekend is in de Nederlandse kunstgeschiedenis. De bedoeling van beide auteurs is niet alleen een meer zintuiglijke benadering van de beeldende kunst te demonstreren maar ook hiermee een breder publiek te bereiken dan alleen de kenners en geïnteresseerden in het werk van Cézanne.

Prijs: € 27,50  paperback, 176 pagina’s, 200 illustraties in kleur, Uitgeverij THOTH, Bussum, 

ISBN: 978 90 6868 4681