Nieuwe Prijs voor de Jonge Kunstkritiek 'wordt geen poedelprijs'

 

 

 

 

 

 

Alighiero Boetti: Writing with both hands

De Prijs voor de Jonge Kunstkritiek wordt dit jaar voor de eerste maal uitgereikt. De tweejaarlijkse prijs is een initiatief van De Appel, Witte de With en het Fonds BKVB. Eerder dit jaar werden kunstcritici tot 35 jaar uitgenodigd een kunstkritiek of -essay in te sturen. De 72 inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit Oscar van den Boogaard (voorzitter), Maria Barnas, Camiel van Winkel, Edo Dijksterhuis, Barbara Visser en Bernard Dewulf. Volgens Van den Boogaard zou 'goede kunstkritiek (-) de tijd moeten overstijgen. Ook recensies, deze zouden ook over 10 jaar nog interessant moeten zijn om te lezen “als een stem die je hoort”.'

24 September beraadslaagt de jury over de toekenning van de prijs. Het prijzengeld is vastgesteld op €7.500,- euro voor de categorie Recensie en €12.500,- voor de categorie Essay. De artikelen van de prijswinnaars worden bovendien gepubliceerd in het Vlaamse weekblad Knack en NRC Handelsblad. Slechts bij uitblinkende artikelen worden de substantiële geldprijzen daadwerkelijk uitgereikt. Jurylid Edo Dijksterhuis: “We gaan geen poedelprijzen uitreiken.” 

De publieke uitreiking van de Prijs voor de Jonge Kunstkritiek vindt plaats op donderdag 9 oktober om 18.00 uur in het Rotterdams debatpodium Zaal de Unie. Het programma van de prijsuitreiking verschijnt in september op www.jongekunstkritiek.net.