Lustrumsymposium Vereniging Rembrandt

 

 

 

 

 

 

 

ill. Philip Guston: Painting, smoking, eating (1973) coll. Stedelijk Museum Amsterdam. Aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt.

De Vereniging Rembrandt en de Boekmanstichting organiseren dinsdag 14 oktober in Utrecht een symposium naar aanleiding van het 125-jarig bestaan van de Vereniging Rembrandt. Onderwerp van het symposium onder de titel Bondgenoten of tegenpolen? is de vraag hoe de verschillende verzamelende instanties en particulieren (openbare collecties, bedrijven en collectioneurs) in Nederland zich tot elkaar verhouden. En kunnen deze verzamelaars elkaar versterken en aanvullen in het collectiebeleid? 

Uit het persbericht: ' Naast openbare collecties bestaan traditioneel de particuliere collecties, die vanouds de basis vormen van ons openbaar kunstbezit. In de laatste decennia zijn er bovendien privé musea gesticht, denk aan musea als stichting De Pont (Tilburg), Huis Marseille (Amsterdam), Museum Beelden aan Zee (Scheveningen) en het Scheringa Museum (Spanbroek). Deze musea spelen mee in het openbare domein en het museumbestel, maar hoeven geen politiek-bestuurlijke verantwoording af te leggen zoals een door de overheid gesubsidieerd museum dat wel moet doen.

Van toenemend belang zijn ook de bedrijfsverzamelingen. In de bedrijfscollecties zitten stukken die primair zijn aangekocht om het verblijf van de betrokkenen in de kamers en vergaderzalen op een kwalitatief verantwoorde wijze te veraangenamen, maar de collecties zijn geleidelijk aan naast een economische waarde ook een kunsthistorische waarde gaan vertegenwoordigen, waardoor ze ook voor de (brede) 'collectie Nederland' van belang kunnen zijn.' 

Key-note speaker is Carel Blotkamp. Tevens komen aan het woord Sjarel Ex (directeur museum Boijmans van Beuningen) en Emilie Gordenker (directeur Het Mauritshuis). Inge de Bruijn, Kai van Hasselt en Dirk Scheringa spreken als prive-verzamelaars. Verder komen onder meer aan het woord Ella van Zanten (kunstcollectie Rabobank), Ron Soonieus (ABN-Amro), Sabina Kamstra (AMC collectie) en Alexander Strengers (DNB collectie). Het symposium wordt afgesloten door minister Ronald Plasterk.

Het volledige programma (9.15-18.00 uur) is na te lezen op http://www.boekman.nl/

 

Geef een reactie