AICA Oorkonde 2012: Inzenden publicaties

Jaarlijks reikt AICA Nederland (Association Internationale des Critiques d'Art) de AICA Oorkonde uit. Deze Oorkonde wordt beurtelings toegekend aan een instelling, tentoonstelling of publicatie in Nederland. In 2012 wordt de Oorkonde toegekend aan een publicatie. Uitgeverijen en instellingen worden uitdrukkelijk aangemoedigd om publicaties die vallen onder het aandachtsgebied van de AICA-oorkonde 2012 aan de jury ter beoordeling voor te leggen.

In 2010 won de AVRO de Oorkonde voor het feit dat deze omroep zich heeft geëvolueerd tot de grootste aanbieder van kunst en culturele informatie op televisie en radio. In 2011 werd de prijs uitgereikt aan het Van Gogh Museum voor de tentoonstelling "Van Gogh's brieven. De kunstenaar aan het woord."

In 2012 zal de AICA Oorkonde worden uitgereikt aan een publicatie op het gebied van beeldende kunst, vormgeving of architectuur, gepubliceerd in 2009, 2010 of 2011. De publicatie dient van oorsprong Nederlandstalig te zijn en bij te dragen aan het algemene discours over betreffende onderwerpen. In mei 2012 wordt er een shortlist van drie publicaties vastgesteld, waarna de leden van AICA hun stem zullen uitbrengen. De Oorkonde zal in het najaar van 2012 worden uitgereikt. De jury van de AICA Oorkonde 2012 bestaat uit: Lily van Ginneken, Alied Ottevanger en Alexander Mayhew.

Inmiddels heeft de jury van de volgende uitgeverijen en instellingen een uitgebreide selectie publicaties mogen ontvangen:

Alauda, De Appel, BAK, Boekie Woekie, Casco, Foam Magazine, Fonds BKVB, Fw:, If I Can't Dance, Jan van Eyck Academie Publications, Kunstverein, NAI, Octavo, Onomatopee, Post editions, The Proconsul, Rijksakademie, Roma Publications, SKOR, True True True, Valiz, Van Abbemuseum, Werkplaats Typografie, Witte de With.

De volgende criteria worden hierbij gehanteerd:

1. Het betreft alleen zelfstandige publicaties over beeldende kunst, vormgeving of architectuur.

2. De publicatie dient bij voorkeur van oorsprong Nederlandstalig zijn. Engelstalige publicaties worden echter niet op voorhand uitgesloten.

3. Het is gepubliceerd in de geldende periode (c.q. 2009, 2010, en 2011).

4. Van toepassing zijn alle categorieën: dus ook catalogi, monografieën, mits ze verder reiken dan alleen de besproken kunstenaar. Ook tijdschriften komen in aanmerking, niet één enkel nummer, maar het tijdschrift als totaal.

5. De publicatie moet bijdragen aan het algemene discours over beeldende kunst, vormgeving of architectuur.

6. Het moet een publicatie zijn waarmee AICA Nederland zich als organisatie kan profileren. Dit betekent in de regel dat de voorkeur uitgaat naar publicaties over hedendaagse kunst/architectuur/vormgeving, of naar een publicatie over oudere kunst waarbij de relevantie van die oudere kunst voor het heden duidelijk is.

7. Het accent moet liggen op de inhoud, niet op de vormgeving van het specifieke boek.

8. Publicaties van bestuurs- of commissieleden komen niet in aanmerking voor de oorkonde.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Alexander Mayhew: mayhew.alexander@gmail.com.

Geef een reactie