TERREEHORST WEG ALS DIRECTEUR CENTRAAL MUSEUM

Pauline Terreehorst (foto Taco Anema)

Pauline Terreehorst, sinds 2005 directeur van het Centraal Museum in Utrecht, legt per 1 maart a.s. haar functie neer. De interim-manager Gert-Jan van der Vossen blijft voorlopig aan om de voortgang in de leiding van het museum te waarborgen.

Dit heeft het Utrechtse college van B&W gisteren per brief laten weten aan de gemeenteraad. Terreehorst zal zich op verzoek van het college gaan bezighouden met plannen voor een Rietveldmuseum in Utrecht. Dit project sluit, volgens de collegebrief aan ' bij de visie en ervaring van mevrouw Terreehorst en bij haar eerdere betrokkenheid bij dit initiatief'.

In 2007, twee jaar na haar aantreden als directeur van het Centraal Museum, werd interim-manager Van der Vossen in het museum aangesteld, om de ontevredenheid van het personeel rondom Terreehorsts functioneren op te lossen. Van der Vossen werd belast met de interne bedrijfsvoering en een veranderingsproces. Terreehorst bleef verantwoordelijk voor de artistieke leiding en de sponsorwerving.

De eindrapportage van Van der Vossen is afgerond en ligt nu bij de directeur en de ondernemingsraad van het Centraal Museum voor reactie. Blijkbaar heeft het college de uitkomst van hun reactie niet af willen wachten. Het Rietveldmuseum maakt deel uit van het zg. Museumbeleidsplan. Terreehorst gaat zich nu concentreren op, aldus de brief van B&W, 'een belangrijk initiatief dat, ook met het oog op de ambities rondom Utrecht Culturele Hoofdstad van Europa, met voortvarendheid nadere uitwerking verdient'.

Geef een reactie