Symposium: The Many Lives of the Russian Avant-Garde

Datum: vrijdag 2 juni en zaterdag 3 juni 2017
Locatie: Teijin auditorium, Stedelijk Museum Amsterdam

Kazimir Malevich, Suprematisme van de Geest, 1919. Olieverf op hout, bruikleen Stichting Khardzhiev.

Het Stedelijk Museum en de stichting Khardzhiev presenteren met trots de eerste editie van het tweejaarlijkse Khardzhiev symposium. Tijdens dit symposium presenteren een aantal van de meest gevierde academische onderzoekers op het gebied van de Russische Avant-garde hun nieuwste inzichten. Onder hen is AICA-lid Linda Boersma die op vrijdag 2 juni spreekt over de relatie tussen de Russische Avant-garde en De Stijl.

Trouw aan Khardzhiev’s eigen ambities, richt het symposium zich op de multidisciplinaire fundamenten van de Russische Avant-garde, met een focus op de intense relatie tussen de beeldende kunst en de literatuur. Zo worden tijdens het programma de vele levens – artistiek, literair, politiek en filosofisch – van de Russische Avant-garde verkend.

Dit symposium wil de aandacht vestigen op de grote rijkdom van de gezamenlijke Avant-garde collecties van het Stedelijk Museum en de stichting Khardzhiev, die in Amsterdam worden bewaard, en het onderzoek ernaar bevorderen. De gelijktijdige aanwezigheid van wereldvermaarde kunstwerken en de al even vermaarde archiefcollecties biedt de mogelijkheid tot het doen van baanbrekend onderzoek, en de belofte van nieuwe inzichten op het terrein van deze unieke periode.

OVER HET SYMPOSIUM

De historische Avant-garde was vanaf het begin bij uitstek een internationale beweging. Kunstenaars werkten tijdens hun loopbaan in vele verschillende nationale gebieden, publiceerden internationaal, en stelden internationaal ten toon. De verschillende Avant-garde bewegingen (De Stijl, het constructivisme, het suprematisme, etc.) werden in verschillende landen tegelijkertijd en in voortdurende discussie en competitie ontwikkeld. Deze fundamentele internationale en multiculturele achtergrond van de Avant-garde, wordt nog te vaak in nationale contexten gehistoriseerd en gereduceerd. Door het samenbrengen van onderzoekers uit Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten, en Europa, probeert het symposium de internationale ambities van de Avant-gardisten recht te doen.

Het symposium wil ook de multidisciplinaire fundamenten van de historische Avant-garde tonen en verder onderzoeken. Bijna alle Avant-garde kunstenaars waren alleen of gezamenlijk actief in verschillende artistieke disciplines, en verweefden die in hun artistieke projecten. Het onderzoek naar hun werk wint dus bij een multidisciplinair onderzoeksperspectief. Het Khardzhiev symposium probeert die ontwikkeling te stimuleren door onderzoekers uit verschillende disciplines bij elkaar te brengen, en multidisciplinair onderzoek te stimuleren.

Het Stedelijk Museum, de Khardzhiev collectie en het Van Abbemuseum, vertegenwoordigen gezamenlijk de belangrijkste collectie van Russische Avant-garde ter wereld buiten de Russische Federatie. Deze aanwezigheid brengt ook een bijzondere verantwoordelijkheid met zich mee, waar dit symposium recht aan probeert te doen.

The Many Lives of the Russian Avant-Garde is er daarnaast op gericht kennisuitwisseling te bevorderen, en internationale netwerken te vergroten tussen bewaarinstellingen (musea, archieven) en kennisinstellingen (universiteiten, instituten) op het gebied van het gedeelde erfgoed van de internationale Avant-garde.

Er is daarbij bijzondere aandacht voor de in Nederland gevestigde collecties en hun (Oost)Europese partnerinstellingen. Het symposium is een gezamenlijk initiatief van het Stedelijk Museum en de Khardzhiev Foundation, beide in Amsterdam.

SPREKERS

Aleksandr Parnis, Institute of World Literature
Alexandra Shatskikh, onafhankelijk onderzoeker
Andrei Rossomakhin, European University Sint Petersburg
Anna Ostrovskaja, onafhankelijk onderzoeker
Dennis Ioffe, Universiteit Gent
Gerald Janecek, University of Kentucky
John Bowlt, University of Southern California
Linda Boersma, Utrecht University
Natalia Gerchikova, RGALI Russian State Archive of Literature and Art
Mark Konecny, University of Cincinnati
Mary Nicholas, Lehigh University
Nataliya Zlydneva, State University Moskou
Nicoletta Misler, University of Naples
Nina Gourianova, Northwestern University
Olga Burenina, Zürich University
Sjeng Scheijen, Universiteit Leiden
Tatiana Goriatcheva, State Tretyakov Gallery Moskou
Willem Weststeijn, Universiteit van Amsterdam

Het symposium valt samen met de start van een nieuwe serie onderzoek gedreven tentoonstellingen in het Stedelijk Museum, die zich in 2017 onder anderen richten op 100 jaar De Stijl en De Russische Revolutie. Deze presentaties tonen, bevragen en vieren de vele artistieke banden met de revolutionaire beweging.

Klik hier voor het volledige programma en tickets.