SYMPOSIUM INITIATIVE AND INSTITUTION: oproep voor lezingen en papers

Support Structure (Celine Condorelli) en Public Works (Andreas Lang) organiseren op 7 en 8 maart 2008 de conferentie Initiative and Institution. Host en medeorganisator is de London Metropolitan University, Dept. of Architecture and Spatial Design. Onderwerp van de conferentie zijn projecten in de openbare ruimte die op eigen initiatief ontstaan en hun relatie tot bestaande instituties. Onafhankelijk geïnitieerde kunst- en architectuurprojecten kunnen vaak een alternatief bieden voor bestaande politieke, economische sociale structuren en doelen. De context of procesgang wordt vanuit een andere invalshoek bekeken en levert vaak onverwachte resultaten op.

Vooral vanuit de Nederlandse praktijk van kunst en openbare ruimte lijkt deze conferentie interessant om een bijdrage te leveren. Geïnteresseerden kunnen tot 14 januari een voorstel indienen in de vorm van een lezing, paper, een performance of via beelddrager. Voor een volledige beschrijving en deadlines klik op http://www.publicworksgroup.net/initiative.html