Open Oproep 'Ruimte voor Ontwerpkritiek'

Vooruitstrevende architectuur, vormgeving en digitale cultuur zijn gebaat bij actuele en pluriforme ontwerpkritiek. Ontwerpkritiek zorgt voor groei van kwaliteit binnen de ontwerpende sectoren, waar hoogwaardige peer-review steeds minder aanwezig is. Veel toonaangevende ontwerpkritiek platforms verkeren, mede door digitalisering van het medialandschap, in een moeilijke financile situatie of zijn de afgelopen jaren zelfs opgeheven. Hierdoor is een tekort aan hoogwaardige pluriforme ontwerpkritiek ontstaan.

Het Stimuleringsfonds roept bestaande en opkomende initiatieven op om redactionele modellen in te dienen die het experiment aanjagen en die diverse perspectieven betrekken bij de versterking van kwaliteit en draagvlak van ontwerpkritiek. Indienen kan tot en met woensdag 10 mei 2017.

Op maandag 10 en dinsdag 11 april organiseert het fonds tevens een spreekuur waarin u ideen, vragen en opmerkingen over de oproep kunt voorleggen aan een fondsmedewerker.

 
Met deze eenmalige Open Oproep wil het fonds experiment en vernieuwing aanjagen binnen kritische reflectie, debat en beschouwing. Belangrijke vragen daarbij zijn:

Welke productie- en distributiemodellen versterken de interactie tussen ontwerpers, critici, onderzoekers, gebruikers of opdrachtgevers?

Hoe kan een levendig debat worden aangemoedigd waarin het ontwerpveld en de maatschappij nauw zijn verbonden?

Hoe kan de beleving van ontwerp in het dagelijks leven beter worden bevraagd met en toegankelijk worden gemaakt voor een breder publiek?

Met een beschikbaar budget van 60.000 is het streven minimaal 3 voorstellen en maximaal 5 voorstellen te selecteren voor ondersteuning.

Klik hier voormeer informatie.

Geef een reactie