Ondersteun het Fellowship Fund

Het Fellowship Fund is een fonds van AICA International met het doel financiele steun te verlenen aan talentvolle jonge critici die het lidmaatschap niet zelf kunnen betalen.

Het Fellowship Fund is enkele jaren geleden opgericht op initiatief van Tineke Reijnders, voormalig voorzitter van AICA Nederland. Het is gebaseerd op het principe van onderlinge ondersteuning en solidariteit. Met uw bijdrage wordt jonge getalenteerde kunstcritici in gebieden met een lage economische standaard de mogelijkheid geboden voor een periode van een tot drie jaar kosteloos lid te worden van AICA.

Voor een wereldwijde organisatie, waarbij critici en curatoren uit meer dan zeventig landen zijn aangesloten, zou het jammer zijn als deze categorie critici uitgesloten zou worden louter om financiele redenen.

U kunt het Fellowship Fund steunen door 30 Euro (meer is natuurlijk ook welkom) te storten op rekeningnummer 2252718 ten name van AICA NEDERLAND, onder vermelding van 'Fellowship Fund'. Dat bedrag wordt door ons overgemaakt naar het Fellowship Fund in Parijs.

Meer over het AICA Fellowship Fund kunt u lezen op de website van AICA Internationaal.

Geef een reactie