Nieuwe AICA voorzitter en secretaris

In de AICA bestuursvergadering van afgelopen dinsdag heeft Janneke Wesseling het voorzitterschap overgedragen aan Robert-Jan Muller. Het secretariaat heeft Bert Steevensz in dezelfde vergadering overgenomen van Marieke van Giersbergen. De overige bestuursleden, Jeroen Boomgaard, Elly Stegeman en Camiel van Winkel blijven nog een jaar aan. Bestuursfuncties worden in principe voor een periode van drie jaar vervuld welke periode tweemaal kan worden verlengd.

Het huidige bestuur dankt Janneke Wesseling en Marieke van Giersbergen van ganser harte voor hun grote inzet in de afgelopen jaren. In deze periode zijn verschillende symposia georganiseerd en heeft de AICA nationaal bekendheid gekregen. Het ledental is gegroeid en verjongd en AICA Nederland is in de afgelopen periode stevig op de culturele kaart gezet.

Robert-Jan Muller (l), AICA voorzitter en Bert Steevensz, secretaris