Negatieve adviezen Raad voor Cultuur verandert landschap instellingen voor hedendaagse kunst dramatisch

150908-AICA-woordmerk-1

De Raad voor Cultuur heeft zijn advies in het kader van de Culturele Basis infrastructuur (BIS) voor de periode 2017-2020 afgeleverd voor onder meer de presentatie instituten op het gebied van hedendaagse kunst. Vier belangrijke instellingen worden zeer verschillend beoordeeld.

BAK Basis voor Actuele Kunst in Utrecht en Witte de With in Rotterdam hebben een positief advies gekregen vanwege hun relevante artistieke programma. Bij Witte de With worden speciaal uitgelicht het actieve en succesvolle educatieve programma en de toekenning van de AICA oorkonde 2014 voor de tentoonstelling 'The Temptation of A.A. Bronson'.

De Appel in Amsterdam en Stroom Den Haag hebben beiden een negatief advies gekregen en krijgen, als het aan de Raad ligt, geen subsidie meer. Stroom vanwege de onduidelijke positie binnen Den Haag als zowel presentatie instituut als adviesorgaan voor de gemeente, maar vooral omdat de eigen inkomsten norm met 11 % onder de norm blijft van de vereiste 19,5 %. De Appel krijgt een negatieve beoordeling wegens 'ontoegankelijke tentoonstellingen' en het artistieke programma dat, volgens de Raad, een behoudende koers volgt. Het verwijt dat aan De Appel wordt gemaakt is, dat de problemen rond het vertrek van de directeur, m.a.w. de positie van het bestuur ten opzichte van de artistieke leiding, niet wordt gereflecteerd in de subsidieaanvraag. Dit geeft de Raad blijkbaar geen vertrouwen in de toekomstige bestuursstructuur.

Met deze adviezen en beoordelingen verandert het landschap, althans in de randstad, van de presentatie instellingen voor hedendaagse kunst dramatisch. Wellicht dat de gemeenten nog te hulp kunnen schieten. Echter, een negatief advies van de RvC is geen goede instap voor een positief advies op lokaal niveau.

 

One thought on “Negatieve adviezen Raad voor Cultuur verandert landschap instellingen voor hedendaagse kunst dramatisch

  1. Beste Robert-Jan, ik heb begrepen dat het profijtbeginsel dat gehanteerd wordt voor 31% eigen inkomsten genereren vooral funest is voor deze instellingen. Daartegen moet geprotesteerd worden. Voor beeldende kunst geldt: als ze vernieuwend is lijkt het net als een steen, die in het water wordt gegooid: eerst is de ring klein, pas later wordt hij groot. het is toch idioot als men van de Appel of voor Stroom vraagt dat er meteen zo veel mensen op af komen als voor een Picasso- Rothko–tentoonstelling of over Malewitsch? Een ander ‚must’ blijkt te zijn, dat ie ook nog entertainend moeten zijn. Wat zijn daarvoor de criteria? Zoals ‚de wereld draait door’? Voor entertainment hebben we toch al de media? VERDIEPING in visuele creaties is daarnaast nodig. Daar zijn kleinere instellingen voorrijders voor.
    Liefs Antje