Monografie architectenduo Hartsuyker-Curjel verschenen

woondok.jpg

Enrico Hartsuyker en Luzia Hartsuyker-Curjel: Woondok, Schouwburgplein Rotterdam, 1980-85

Bij de Stichting BONAS in Rotterdam is 18 april jl. een monografie verschenen over het architecten-echtpaar Enrico Hartsuyker en Luzia Hartsuyker-Curjel. Auteurs zijn Wies van Moorsel en Dorothee Segaar-Höweler. Het boek is deel 41 in de reeks architectuurmonografieën van de Stichting BONAS.
Encico Hartsuyker (*1925) en Luzia Hartsuyker-Curjel (*1926), die evenals Aldo van Eyck hun opleiding genoten aan de Technische Hochschule in Zürich, hebben in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog geijverd voor alternatieve vormen van woningbouw en stedenbouw. Hun stedenbouwkundige modellen Biopolis en Hydrobiopolis trokken in de jaren zestig nationaal en internationaal de aandacht. Geen scheiding van functies maar juist integratie van functies was hun motto. Het daarvan afgeleide seniorenproject Zonnetrap in Rotterdam functioneert nog steeds tot volle tevredenheid van de bewoners en de buurt.

Het boek omvat een biografie, een analyse van hun werk, een catalogus en een bibliografie. Op basis van twee jaar onderzoek in het archief van de Hartsuykers, dat bij het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam berust, is nu een volledig overzicht over hun werk beschikbaar. Voor deze uitgave zijn in opdracht van BONAS foto's gemaakt door Pieter Boersma.

In de woningbouw onderscheidden de Hartsuykers zich door alternatieve woningindelingen en nieuwe ruimtelijke oplossingen aan te dragen. Kenmerkend zijn de woningen met een open ruimte in het midden, de zogenaamde atriumwoningen; rondloopwoningen, waarbij geen enkele muur op de buitenomtrek van het huis aansluit, vaak met keuken en natte cel in het midden, kleine niveauverschillen en vides voor een vertikaal ruimtelijke werking. Behalve door deze kenmerken is vooral Luzia Hartsuyker-Curjel in de jaren tachtig bekend geworden door haar zogenaamde ‘vrouwvriendelijke woningen’, waarin de traditionele hiërarchische woningindeling plaats maakte voor onderling gelijkwaardige ruimtes. Toepassingen daarvan zijn onder andere te vinden in Amsterdam, Apeldoorn en IJsselstein.
Dit boek verschijnt op initiatief van de Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen (BONAS). De Stichting BONAS, gehuisvest in het gebouw van het Nederlands Architectuurinstituut, houdt zich sinds 1994 bezig met het inventariseren van het werk van Nederlandse architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en tuin- en landschapsarchitecten uit de negentiende en twintigste eeuw.

Redactie BONAS-boekenreeks:Radboud van Beekum, Dorothee Segaar-Höweler, Jan Vredenberg.

Titel: Enrico Hartsuyker en Luzia Hartsuyker-Curjel. Modellen voor nieuwe woonvormen. Auteurs: Wies van Moorsel en Dorothee Segaar-Höweler.
Stichting BONAS, Rotterdam 2008, geïllustreerd, 344 pp., waarvan 60 in kleur. ISBN/EAN: 978-90-76643-32-8
prijs € 29,50
Voor recensie-exemplaren en bestanden afbeeldingen:Stichting BONAS, Museumpark 25, 3015 CB Rotterdam; E-mail: Mevrouw E Etman e.etman@nai.nl