Flip Bool wordt geïnstalleerd als lector fotografie

Flip Bool, lector Fotografie aan AKV|St. Joost van Avans Hogeschool, spreekt op 30 mei a.s. zijn lectorale rede uit in Breda. De rede heeft als titel Duitsland sinds 1945 door het oog van Nederlandse fotografen. Flip Bool wordt hiermee officieel geïnstalleerd als lector Fotografie.De gecompliceerde Duits-Nederlandse verhoudingen sinds 1945 zijn onderwerp van talloze publicaties. In verschillende daarvan zijn foto's van Nederlandse fotografen ter illustratie opgenomen. De vraag welk specifiek beeld deze fotografen van onze oosterburen hebben gegeven is tot nu toe nog niet gesteld. Evenmin is onderzocht in hoeverre dat beeld strookt met of afwijkt van algemene ontwikkelingen in de Duits-Nederlandse verhoudingen. Deze vraag is onderwerp van de lectorale rede van Flip Bool.Het leidende thema van het lectoraat is Fotografische standpunten. Essentieel is dat dit thema aansluit bij de inhoud van het onderwijs en de specifieke competenties van de docenten (die veelal afkomstig zijn uit de fotografische beroepspraktijk). Omdat het kunstonderwijs een beroepsopleiding is, vormen de positie en standpuntbepaling van de fotograaf onderwerpen die systematisch aandacht verdienen.Flip Bool (1947) studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij zijn doctaalscriptie schreef over grafisch vormgever en fotograaf Paul Schuitema. Van 1974 tot 1982 was hij achtereenvolgens medewerker en hoofd van het prentenkabinet van het Haags Gemeentemuseum en van 1982 tot 1989 fungeerde hij er als hoofd van de afdeling moderne kunst. In 1989 werd hij directeur van het Nederlands Fotoarchief (nfa) en begin 2003 hoofd afdeling collecties van het Nederlands Fotomuseum. Met ingang van 1 november 2005 is hij twee dagen per week werkzaam als lector fotografie aan de AKV|St. Joost, Avans Hogeschool en is hij senior onderzoek & collecties van het Nederlands Fotomuseum.

Voor meer informatie op de website van AKV/St.Joost van Avans Hogeschool klik op http://www.avans.nl/smartsite.shtml?id=23934

Geef een reactie