DE KUNSTENAAR, DE FILOSOOF, DE BEMIDDELAAR EN DE POLITICUS

 

Op zaterdag 8 december staan een viertal 'hoofdrolspelers' in de huidige Nederlandstalige discussie over de maatschappelijke positie van kunst centraal in een symposium genaamd De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus.

Maciej Ratajski, If This Isn’t Art (2010), www.maciejratajski.com

In dit symposium, georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Esthetica (NGE) en het Van Abbemuseum, komt niet alleen de huidige status van kunst in onze samenleving aan bod, maar ook wie deze verwoordt en hoe. Wat voor verantwoordelijkheid heb je als kunstenaar, kunsttheoreticus en bemiddelaar in het politiek-maatschappelijk debat, en welke rol heeft de politiek? En, natuurlijk even belangrijk, hoe vul je deze verantwoordelijkheid op een goede manier in?

Praktische informatie

Het symposium vindt plaats op zaterdag 8 december, van 10.00 tot 17.00 uur in het auditorium van het Van Abbemuseum. Entree vanaf 9.30 uur via museumcafe Karel 1, Stratumsedijk 2, Eindhoven. De voertaal is Nederlands.
Kosten voor deelname: 12,50 Euro inclusief lunch. NGE leden betalen 10 Euro.
Aanmelden kan via deze link.

Programma

De inzet van de dag is gezamenlijk zicht krijgen op de huidige en toekomstige wisselwerking tussen filosofen, kunstenaars, politici en bemiddelaars zoals curatoren en critici. De dag opent met een lezing van filosoof Kees Vuyk die de recente ontwikkelingen van het debat over kunst schetst en daarmee de urgentie van het thema aangeeft. Daarna volgt kunstenaar Wendelien van Oldenborgh die vanuit de praktijk reageert en zo de discussie opent. Hierna volgen vier stellingen betreffende de vier 'hoofdrolspelers'. Vervolgens worden in parallelle workshops de onderlinge verhoudingen in het publiek debat over kunst besproken. Aansluitend volgt een plenair debat waarin de resultaten van de discussies bijeen worden gebracht. De dag eindigt met een samenvatting, waarin er geprobeerd wordt een conclusie te formuleren over wat er is veranderd en wat dat betekent voor het vak.

Workshopbegeleiders

BAVO (een samenwerking van architecten/filosofen Gideon Boie en Matthias Pauwels), Gijs van Oenen (universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam), Johan Hartle (universitair docent Critical Cultural Theory aan de Universiteit van Amsterdam), Jack Segbars (beeldend kunstenaar, curator, schrijver), Macha Roesink (directeur museum De Paviljoens, Almere), Erwin Jans (dramaturg) en Merijn Oudenampsen (socioloog / politicoloog).

Organisatie

Jurry Ekkelboom, Maarten Steenhagen (NGE) en Steven ten Thije (Van Abbemuseum)