Congres in RKD: De zakelijke aspecten van de schrijvende kunsthistoricus

V&A Museum Bookshop (bron: www.wallpaper.com)

Publicisten over kunst, cultuur en erfgoed zijn niet altijd goed op de hoogte van rechten en plichten die voortvloeien uit hun auteurswerkzaamheden. Zelfstandigen, free-lancers en instellingsmedewerkers zijn verantwoordelijk voor honderden artikelen per jaar in kranten en tijdschriften, catalogi en boeken  over beeldende kunst, vormgeving en architectuur. Op 2 oktober vindt er daarom in het RKD (Rijksbureau Kunsthistorische Documentatie) te Den Haag een congres plaats voor alle auteurs uit de kunst-, cultuur- en erfgoedsector.

Tijdens dit congres wordt door deskundigen inzicht gegeven in diverse vraagstukken die voor zowel de auteur zelf als voor de opdrachtgever van belang zijn. De te behandelen onderwerpen zijn onder meer:

Welke afspraken maak je met een redactie of uitgever; Welke tarieven hanteer je; Wat zijn leen- en reprorechtvergoedingen en wie krijgt die; Hoe zit het met beeldrecht en auteursrecht; Wie adviseert of bemiddelt bij een conflict; Waar kun je terecht voor advies of subsidie.

Het congres vindt plaats op 2 oktober in het RKD te Den Haag van 10.00 – 17.30 uur. Kosten deelname zijn € 35,- voor leden van AICA, VNK, OSK, NMV, FLA en VSenV. Overige deelnemers betalen € 55,-. Lunch is op eigen gelegenheid.

Voor informatie over het programma kunt u de website aanklikken van de Freelancers Associatie www.fla.nl of van het RKD www.rkd.nl . Aanmelden bij audrey@kroonwagtberghansen.nl.

Klik hieronder om het congresprogramma en het inschrijfformulier (PDF formaat) te downloaden

congresaankondiging-de-schrijvende-kunsthistoricus-1

aanmeldingsformulier-de-schrijvende-kunsthistoricus

Geef een reactie