AICA OORKONDE TOEGEKEND AAN WARHOL TENTOONSTELLING IN STEDELIJK MUSEUM

De leden van de Nederlandse afdeling van AICA hebben op haar ledenvergadering besloten de AICA Oorkonde 2008 toe te kennen aan Dr. Eva Meyer-Hermann, samensteller van de tentoonstelling ‘Andy Warhol. Other Voices, Other Rooms’  in het Stedelijk Museum CS in 2007-2008. De Aica oorkonde wordt jaarlijks uitgereikt, beurtelings voor een tentoonstelling, een publicatie op het gebied van de beeldende kunst of vormgeving, en een kunstinstelling. De tentoonstelling is een co-productie van het Stedelijk Museum met Moderna Museet Stockholm en The Andy Warhol Museum te Pittsburgh. Vanuit het Stedelijk Museum werd de tentoonstelling gecoördineerd door Anniek Vrij.
De ledenvergadering achtte ‘Andy Warhol. Other Voices, Other Rooms’ het beste  tentoonstellingsproject in de periode 2006 – 2007.

De Warhol tentoonstelling in het Stedelijk Museum gaf een rijk overzicht van onder meer films uit de tijd van The Factory in de jaren zestig en video’s uit de jaren zeventig en tachtig.. In het Stedelijk Museum was een filmlandschap ontworpen waar dvd-projecties van historische films als Screen Tests, Blow Job, The Chelsea Girls en Mrs. Warhol te zien waren. Tevens waren tekeningen, foto’s en zeldzaam archiefmateriaal te zien. Audiofragmenten lieten de stemmen van inmiddels legendarische personen klinken; onder meer Edie Sedgwick, Lou Reed en Man Ray.
Aan het tentoonstellingsconcept van Eva Meyer-Hermann lag een nieuwe, hedendaagse interpretatie van het werk van Warhol ten grondslag, waarbij de nadruk gelegd werd op film en televisie. De expositie liet zien dat Warhols werk voor onze huidige beeldcultuur een grote actualiteit bezit.
Het tentoonstellingsontwerp van het Berlijnse bureau Chezweitz & Roseapple droeg aanzienlijk bij aan de beleving van de tentoonstelling. Deze gaf een indruk van veelheid en gelijktijdigheid, zoals die zich tevens in de toenmalige Factory moet hebben voorgedaan. Opmerkelijk was de grote toestroom en aandacht van een jong publiek, dat op deze tentoonstelling wellicht voor de eerste maal kennis kon nemen van een zo ruim overzicht van Warhols films en video’s.

De tentoonstelling ‘Andy Warhol. Other Voices, Other Rooms’ is van 13 september 2008 tot en met 15 februari 2009 te zien in het Wexner Center for the Arts in Columbus, Ohio en van 7 oktober 2008 tot en met 18 januari 2009 in de Hayward Gallery in Londen.  

De uitreiking van de oorkonde vindt plaats in december 2008 op een nader te bepalen locatie en tijdstip.

One thought on “AICA OORKONDE TOEGEKEND AAN WARHOL TENTOONSTELLING IN STEDELIJK MUSEUM

Geef een reactie