Vacature: secretaris

Geachte leden,

Het bestuur van AICA Nederland zoekt per direct een secretaris-bestuurslid. Aan het secretariaat is bestuurslidmaatschap verbonden van deze vereniging van kunstcritici, die op dit moment 160 leden telt. Deze functie is vrijgekomen nu de huidige secretaris Sophia Zürcher wegens veranderde werkomstandigheden haar functie moet neerleggen.

De secretaris is verantwoordelijk voor een goed verloop van de voortgang van AICA zaken, houdt contact met de AICA-leden en het hoofdkantoor in Parijs.

De secretaris:
– houdt de ledenadministratie bij
– verstuurt eenmaal per jaar (december) de nieuwe jaarzegels
– bereidt bestuursvergaderingen voor met de voorzitter
– notuleert bestuursvergaderingen
– is het eerste aanspreekpunt voor leden (mail, sociale media)
– schrijft nieuwsbrieven en persberichten (over onder meer de Salons en de AICA-Oorkonde)

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Joke de Wolf via aicanederland[at]gmail.com

Reageren kan tot en met 1 februari 2020.

Het bestuur van AICA-Nederland bestaat uit Joke de Wolf (voorzitter), Sophia Zürcher (secretaris), Esther Darley (penningmeester), Koen Kleijn en Arjan Reinders.